Highest Number Counted To In A Facebook Group With Fewer Than 100 Members

United States Mia Spicer

Be the first to like this record

Chattanooga, Tennessee, United States / September 30, 2016

Mia and her friends on Facebook counted to 2,063.

- group must have less than 100 people
- no participant may add two numbers in a row
- must count in order consecutively
- must observe RecordSetter Facebook criteria
- must provide media evidence

Embed

Tags: highestgroupTechFacebooknumbercountingcommentmember

Comments
 • United States Darren Demers

  Darren Demers

  Preşedintele completului de judecată exercită poliţia şedinţei, putând lua măsuri pentru păstrarea ordinii şi a bunei-cuviinţe, precum şi a solemnităţii şedinţei de judecată. Dacă nu mai este loc în sala de şedinţă, preşedintele le poate cere celor care ar veni mai târziu sau care depăşesc numărul locurilor existente să părăsească sala. Nimeni nu poate fi lăsat să intre cu arme în sala de şedinţă, cu excepţia cazului în care le poartă în exercitarea serviciului pe care îl îndeplineşte în faţa instanţei. mens wedding bands canada , mens wedding bands australia , mens wedding bands chile , mens wedding bands germany , mens wedding bands usa

 • United States edcator

  edcator

  Amânarea judecăţii în temeiul învoielii părţilor nu se poate încuviinţa decât o singură dată în cursul procesului. După o asemenea amânare, dacă părţile nu stăruiesc în judecată, aceasta va fi suspendată şi cauza va fi repusă pe rol numai după plata taxelor de timbru, potrivit legii. Instanţa este obligată să cerceteze dacă amânarea cerută de părţi pentru un Avocat alba iulia motiv anumit nu tinde la o amânare prin învoiala părţilor; este socotită ca atare cererea de amânare la care cealaltă parte s-ar putea împotrivi.

 • United States edcator

  edcator

  Preşedintele completului de judecată exercită poliţia şedinţei, putând lua măsuri pentru păstrarea ordinii şi a bunei-cuviinţe, precum şi a solemnităţii şedinţei de judecată. Dacă nu mai este loc în sala de şedinţă, preşedintele le poate cere celor care ar veni mai târziu sau care depăşesc numărul locurilor existente să părăsească sala. Nimeni nu poate fi lăsat să intre cu arme în sala de şedinţă, cu excepţia cazului în care le poartă în exercitarea serviciului pe care îl îndeplineşte în faţa instanţei. Persoanele care iau parte la şedinţă sunt obligate să aibă o purtare şi o ţinută cuviincioase. Cei care se adresează instanţei în şedinţă publică trebuie să stea în picioare, însă preşedintele poate încuviinţa, atunci când apreciază că este necesar, excepţii de la această îndatorire. Preşedintele atrage atenţia părţii sau oricărei alte persoane care tulbură şedinţa ori nesocoteşte măsurile luate să respecte ordinea şi buna-cuviinţă, iar în caz de nevoie dispune îndepărtarea ei. Pot fi, de asemenea, Avocat Targu Mureș îndepărtaţi din sală minorii, precum şi persoanele care s-ar înfăţişa într-o ţinută necuviincioasă. Dacă înainte de închiderea dezbaterilor una dintre părţi a fost îndepărtată din sală, aceasta va fi chemată în sală pentru a i se pune în vedere actele esenţiale efectuate în lipsa ei. Aceste dispoziţii nu se aplică în cazul în care partea îndepărtată este asistată de un apărător care a rămas în sală. Când cel care tulbură liniştea şedinţei este însuşi apărătorul părţii, preşedintele îl va chema la ordine şi, dacă, din cauza atitudinii lui, continuarea dezbaterilor nu mai este cu putinţă, procesul se va amâna, aplicându-se amenda judiciară prevăzută la art. 187 alin. (1) pct. 2, iar cheltuielile ocazionate de amânare vor fi trecute în sarcina sa, prin încheiere executorie, dispoziţiile art. 191 fiind aplicabile.

 • United States edcator

  edcator

  https://recordsetter.com/

 • Netherlands David Quakkelaar

  David Quakkelaar

  Can I break this record if we counted in a chat instead of the comment section?

 • United States Tweet Hemron

  Tweet Hemron

  Comment moderated

 • United States Tweet Hemron

  Tweet Hemron

  Comment moderated

 • United States glory gbagbo

  glory gbagbo

  Comment moderated

 • United States Maxwell Patton

  Maxwell Patton

  I will beat this!

 • United States Tracy Tillett

  Tracy Tillett

  can i break this record with the record of most comments on a status between 2 people?

Under review comments