Record Broken!

See Current

Highest Number Counted To In A Facebook Group With Fewer Than 100 Members

Belgium

1 like

Temse, East Flanders, Belgium / September 8, 2014

Ianka and other members of a Facebook group counted to 1,500.

- group must have less than 100 people
- no participant may add two numbers in a row
- must count in order consecutively
- must observe RecordSetter Facebook criteria
- must provide media evidence

Embed

Tags: highestgroupTechFacebooknumbercountingcommentmember

Comments
 • United States Mariya Khan

  Why is roadrunner email not working

  The Roadrunner email is not working on your iPhone, you should consider following these steps carefully: • First of all, you should confirm that you are using a good internet service before you start implementing the solution.
  • Next step, you should give a quick restart to your iPhone and consider reloading the Roadrunner email account properly. • What you need to do is to enable the server settings including IMAP, POP3, and SMTP with the iPhone. • Before moving to the next, you need to make sure your iPhone is carrying the correct Roadrunner server settings.
  • Further, you should also remove the Roadrunner application directly from your device. • Then, you need to reinstall it to check if the same issue is not taking place now. • Also, you will have to change the POP to IMAP if you are using POP and vice versa. Now, need to see whether the issue gets sorted out completely from the root or not. By implementing these instructions, you can successfully resolve Roadrunner issues with ease. Besides, if you’re using the Roadrunner on Windows and are facing such errors, you should try the below solution. http://www.roadrunner.support/roadrunner-email/

 • United States Darren Demers

  Preşedintele completului de judecată exercită poliţia şedinţei, putând lua măsuri pentru păstrarea ordinii şi a bunei-cuviinţe, precum şi a solemnităţii şedinţei de judecată. Dacă nu mai este loc în sala de şedinţă, preşedintele le poate cere celor care ar veni mai târziu sau care depăşesc numărul locurilor existente să părăsească sala. Nimeni nu poate fi lăsat să intre cu arme în sala de şedinţă, cu excepţia cazului în care le poartă în exercitarea serviciului pe care îl îndeplineşte în faţa instanţei. mens wedding bands canada , mens wedding bands australia , mens wedding bands chile , mens wedding bands germany , mens wedding bands usa

 • The Internet edcator

  Amânarea judecăţii în temeiul învoielii părţilor nu se poate încuviinţa decât o singură dată în cursul procesului. După o asemenea amânare, dacă părţile nu stăruiesc în judecată, aceasta va fi suspendată şi cauza va fi repusă pe rol numai după plata taxelor de timbru, potrivit legii. Instanţa este obligată să cerceteze dacă amânarea cerută de părţi pentru un Avocat alba iulia motiv anumit nu tinde la o amânare prin învoiala părţilor; este socotită ca atare cererea de amânare la care cealaltă parte s-ar putea împotrivi.

 • The Internet edcator

  Preşedintele completului de judecată exercită poliţia şedinţei, putând lua măsuri pentru păstrarea ordinii şi a bunei-cuviinţe, precum şi a solemnităţii şedinţei de judecată. Dacă nu mai este loc în sala de şedinţă, preşedintele le poate cere celor care ar veni mai târziu sau care depăşesc numărul locurilor existente să părăsească sala. Nimeni nu poate fi lăsat să intre cu arme în sala de şedinţă, cu excepţia cazului în care le poartă în exercitarea serviciului pe care îl îndeplineşte în faţa instanţei. Persoanele care iau parte la şedinţă sunt obligate să aibă o purtare şi o ţinută cuviincioase. Cei care se adresează instanţei în şedinţă publică trebuie să stea în picioare, însă preşedintele poate încuviinţa, atunci când apreciază că este necesar, excepţii de la această îndatorire. Preşedintele atrage atenţia părţii sau oricărei alte persoane care tulbură şedinţa ori nesocoteşte măsurile luate să respecte ordinea şi buna-cuviinţă, iar în caz de nevoie dispune îndepărtarea ei. Pot fi, de asemenea, Avocat Targu Mureș îndepărtaţi din sală minorii, precum şi persoanele care s-ar înfăţişa într-o ţinută necuviincioasă. Dacă înainte de închiderea dezbaterilor una dintre părţi a fost îndepărtată din sală, aceasta va fi chemată în sală pentru a i se pune în vedere actele esenţiale efectuate în lipsa ei. Aceste dispoziţii nu se aplică în cazul în care partea îndepărtată este asistată de un apărător care a rămas în sală. Când cel care tulbură liniştea şedinţei este însuşi apărătorul părţii, preşedintele îl va chema la ordine şi, dacă, din cauza atitudinii lui, continuarea dezbaterilor nu mai este cu putinţă, procesul se va amâna, aplicându-se amenda judiciară prevăzută la art. 187 alin. (1) pct. 2, iar cheltuielile ocazionate de amânare vor fi trecute în sarcina sa, prin încheiere executorie, dispoziţiile art. 191 fiind aplicabile.

 • The Internet edcator

  https://recordsetter.com/

 • Netherlands David Quakkelaar

  Can I break this record if we counted in a chat instead of the comment section?

 • The Internet Tweet Hemron

  Comment moderated

 • The Internet Tweet Hemron

  Comment moderated

 • The Internet glory gbagbo

  Comment moderated

 • United States Maxwell Patton

  I will beat this!

 • The Internet Tracy Tillett

  can i break this record with the record of most comments on a status between 2 people?

Under review comments